iba-dagarna 2020 skjuts upp

den 16 mars 2020På grund av Coronaviruset(Covid-19) har vi beslutat att skjuta upp iba-dagen 2020.
Då det ännu råder viss ovisshet kring situationen så återkommer vi med mer information och nya besked efter sommaren.