ibaPDA & ibaAnalyzer - Grundkurs

iba utbildning, ibaPDA utbildning, ibaAnalyzer utbildning, ibakurs, kurser iba, kurser ibaPDA, kurser ibaAnalyzer

ibaPDA & ibaAnalyzer - Grundkurs

Kursen för nya användare som önskar en omfattande utbildning samt för befntliga iba-användare som vill utvecklas och få fram det bästa av systemet.

Utbildningen omfattar teori och praktiskt lärande. Varje deltagare får tillgång till en egen PC och ges även möjlighet att arbeta med uppgifter kopplade till den egna verksamheten. Kunskap och övningar varvas under hela utbildningen. Våra utbildare är kvalificerade och har stor kompetens om kundernas behov och ibas möjligheter. Efter godkänd kurs erhåller deltagarna certifikat.

Kurstillfällen 2023

 • 25-26 april
 • 19-20 september
 • 21-22 november

Kursens innehåll

 • Introduktion till ibaPDA och ibaAnalyzer
 • Processdataanalys
 • Skapa och använd analysfiler
 • Jämförelse av processtillstånd – överlagrad vy
 • Exportera data
 • Rapportgenerering
 • Automatisk databehandling - ibaDatCoordinator

Målgrupp

 • Programmerare
 • Ingenjörer processindustri
 • Underhållstekniker
 • Produktionspersonal
 • Kvalitetsingenjörer/tekniker med begränsad erfarenhet av iba mätteknologi och som vill undersöka och lära sig vilka möjligheter som finns. (logga, analysera genererad mätdata)

Övrig info

 • Max 8 st deltagare vid varje tillfälle
 • Genomförs i våra lokaler i Falun
 • Lunch och fika ingår
 • Tips på boende: www.visitdalarna.se/hotell