Papper

pappersindustrin, temperaturmätning

Papper

Papperets kvalitet varierar beroende på vals- och torkprocesserna som används vid produktionen. Dessa kräver temperaturövervakning för att skydda utrustningen från skador och säkerställa önskad papperskvalitet.

Detektering av små temperaturvariationer är extremt viktigt, men kan vara svårt att uppnå med snabbt rörliga pappersbanor. En beröringsfri, snabbresponslösning är avgörande för mätningar inom denna bransch.

Som ledande inom temperaturmätning har AMETEK Land levererat högpresterande processensorer till pappersindustrin i över 60 år. Vår expertis inom beröringsfri infraröd mätning, förbränninganalys och process termisk avbildning hjälper till att förbättra processkontrollen och upptäcka problem med produktkvalitet.

Broschyrer