Glas

Glas

Precisa temperaturmätningar är avgörande för glastillverkningsprocessen. Vi levererar avancerade lösningar specifikt utformade för glasindustrin, uppfyllande de högsta standarderna för kvalitet och tillförlitlighet.

Glas används för olika ändamål och kan formas, härdbart, färgat, lamineras eller behandlas för att passa specifika krav. Våra mätsystem erbjuder noggrann temperaturövervakning för att stödja dessa tillämpningar.

Som världsledande inom temperaturmätning har AMETEK Land försett glasindustrin med väsentlig utrustning i över 70 år. Våra speciellt utformade instrument ger noggranna resultat på nyckelpositioner genom hela processen.

 

 

Broschyr