Processanalys

Processanalys, Flexibel Analys

Processanalys

Processanalys görs enkelt med ett iba-system. Möjligheten att snabbt och effektivt analysera processdata är avgörande för processoptimering. Att kunna fatta datadrivna beslut när nya system införs eller befintliga system modifieras är kritiskt. Tillgång till ursprungligt inspelade rådata samt aggregerad statistisk data är av högsta vikt för framgångsrik långsiktig processförbättring.

Fördelar

  • Spara energi och råmaterial
  • Förbättra produktiviteten genom mer effektiva processer
  • Optimera processer genom kontinuerlig övervakning och analys

Effektiv datainsamling stödjer effektiv processanalys

Effektiv analys av processer och produkter kräver tillgång till upprepbara, pålitliga lösningar för datainsamling. ibaPDA kan spela in tidsserier och/eller produktbaserad data. Mätfiler kan lagras för visualisering, överföras till lämplig personal för djupgående analys och bearbetas automatiskt.

ibaHD-Server kan läggas till för att arkivera data och händelser som tillåter dig att visualisera långsiktiga historiska trender samt zooma in på högupplösta data på millisekundnivå på ett ögonblick. Dessutom kan video inspelad med ibaCapture synkroniseras med mätdata för att ge en komplett bild av dina processer och produkter. Alla dessa produkter ger värdefull insikt i dina processer och produkter.

Flexibel och återanvändbar analys

Med ibaAnalyzer har du flexibla och kraftfulla analysverktyg till ditt förfogande. Oavsett om du visualiserar rådata eller aggregerade matematiska relationer har användare ett stor bibliotek av analysfunktioner vid sina fingertoppar. Återanvändbara mallar kan skapas för flexibel felanalys, rotorsaksanalys och långsiktig analys för att omvandla data till information.

Dessa analysmallar kan enkelt automatiseras med hjälp av ibaDatCoordinator, vilket gör det möjligt för dig att fatta koncisa datadrivna beslut för att öka avkastningen och förbättra produktkvaliteten.

Exempelkonfiguration för Processanalys

Processanalys