Stål, aluminium & metaller

Beröringsfri mätning inom stål-, aluminium- och metallproduktion

Beröringsfri längd- och hastighetsmätning i produktionsprocesser inom stål-, aluminium- och metallindustrin är domänen för Polytec LSV Laser Surface Velocimeters - tillverkade i Tyskland. Högprecision med laser noggrannhet i tuffa förhållanden är vad dessa optiska sensorer är gjorda för. LSV ger tillförlitlig mätdata för återkoppling på bearbetningsprocesser, processkontroll och processoptimering. Dra nytta av laserprecision och beröringsfri mätning med Polytec LSV för att optimera produktkvalitet, avkastning och undvika kostnader orsakade av överproduktion och slitage. Övervaka röda glödande profilprofiler utan beröring eller mät hudpassningsgrader med högsta precision. LSV optiska sensorer hjälper dig med ett brett utbud av sensorer och erbjuder optimala avstånd för din mätapplikation.

Med över 20 års erfarenhet inom branschen och inom laser mätteknik bygger Polytec pålitliga hastighets- och längdsensorer som industriella kunder kan lita på. ProSpeed® optiska längd- och hastighetssensorer hjälper till att skapa lösningar för olika tillämpningar inom metallindustrin. Till exempel, i kontinuerliga gjuterianläggningar, varma och kalla valsverk, beläggningsanläggningar, rörproduktion och många fler tillämpningar - LSVs gör sitt jobb över hela världen med största tillförlitlighet.

Broschyrer