Plast & textil

Beröringsfri längd- och hastighetsmätning inom plast och textil

Precision i mätning av längd och hastighet är avgörande för konverterings- och textilproduktions- och distributionsprocesser. Även den minsta avvikelsen kan medföra ökade materialkostnader som snabbt läggs till. Därför ger högprecisa beröringsfria mätmetoder transparens och framför allt process- och kostnadskontroll.

Laser Surface Velocimeters (LSV) från Polytec är speciellt utformade för överlägsen precision vid mätning av längd och hastighet i tillverkningsprocesser. Polytec LSV ger dig tillförlitlig mätdata från din produktionsprocess som en integrerad del av ditt processkontrollsystem. Att implementera LSV innebär att öka din precision och därigenom mängden och kvaliteten på din produktion. Dina fördelar: Polytecs beröringsfria mätteknik fungerar på nästan alla ytor och eliminerar risken för skador på det mätta produkten. Från precision övervakning av positionen i tryckprocesser till skärningslängdskontroll för förpackningsmaterial - Polytec-system säkerställer att du får den perfekta konfigurationen för varje tillämpning.

ProSpeed® optiska längd- och hastighetssensorer mäter med största tillförlitlighet runt om i världen och stödjer konverterings- och textilindustrin...

  • i tryckprocesser
  • i laminering och beläggningsystem
  • och många fler applikationer

Broschyrer