Papper & kartong

Beröringsfri längd- och hastighetsmätning inom papper, kartong och förpackningstillverkning

Noggrann och transparent mätning av längd och hastighet påverkar hela din tillverkning och bearbetning av papper, kartong och mer. Även små avvikelser orsakar ökade materialkostnader, och dessa kan snabbt lägga på sig. Här kommer beröringsfri laserprecision med LSV-laserbaserade längd- och hastighetssensorer in i bilden.

Polytecs Laser Surface Velocimeters (LSV) har utvecklats speciellt för högprecision mätning av längd och hastighet i produktionsprocesser. LSV lovar tillförlitliga mätdata från din tillverknings- eller förpackningsprocess som grundläggande data för ditt processkontrollsystem. Att förlita sig på LSV-längd- och hastighetssensorer innebär ökad mätnoggrannhet, vilket leder till optimerad mängd och kvalitet på din produktion. Polytecs beröringsfria lasersensorer fungerar på nästan alla ytor och utesluter risken för att skada produktens yta, som är vanligt för taktila kodningsenheter. Från precision övervakning av positionen i tryckprocesser till skärlängdskontroll för förpackningsmaterial – Polytec-system säkerställer att du får den perfekta konfigurationen för varje tillämpning.

ProSpeed® optiska längd- och hastighetssensorer mäter med högsta tillförlitlighet i företag runt om i världen och stödjer tillverkningsprocesser...

  • i pappersfabriker
  • i tryckprocesser
  • och många andra processer för papper, kartong och förpackningar.

Broschyrer