ibaPDA & ibaAnalyzer - Grundkurs

ibaPDA & ibaAnalyzer - Grundkurs

Kursen för nya användare som önskar en omfattande utbildning samt för redan användare av iba-produkter som vill utvecklas och få fram det bästa av systemet.

Utbildningen omfattar teori och praktiskt lärande. Varje deltagare får en egen PC-arbetsplats och även möjlighet att arbeta med egna uppgifter från sin arbetsplats och daglig verksamhet. rån din arbetsplats och dagliga verksamhet. Kunskap och övningar varvas under hela utbildningen

Våra utbildare är kvalificerade ingenjörer och har stor kompetens om kundernas behov och Ibas möjligheter kopplade till det. Efter godkänd kurs erhåller deltagarna certifikat.

Kurstillfällen 2022

 • 18-19 jan [Inställt]
 • 19-20 april [Inga platser kvar]
 • 20-21 september
 • 22-23 november

Kursens innehåll:

 • Introduktion till ibaPDA och ibaAnalyzer
 • Processdataanalys
 • Skapa och använd analysfiler
 • Jämförelse av processtillstånd – överlagrad vy
 • Exportera data
 • Rapportgenerering
 • Automatisk databehandling - ibaDatCoordinator

 

Max 8 st deltagare vid varje tillfälle
Var: Genomförs i våra lokaler i Falun
Lunch och fika ingår
Tips på boende: www.visitdalarna.se/hotell